In Juli vewachten wij ook ons T nest. De ouders zijn. 
Odakota of White Energy X Edelweiss of Black and White Island

Odakota of White Energy
HD: A          ED:0
DM: N/N     MDR1 +/+

Edelweiss of Black and White Island. 
HD:A         ED: 0
DM: N/N   MDR1 +/+