Begin Juli vewachten wij het S nestje uit de combinatie
Uncle Sam vom Sutumer Gund en Caesey Heidi of Edelweiss Blossems

Uncle Sam vom Sutumer Grund. 
HD:A         ED:0 
DM N/N    MDR1 +/+

Caesey Heidi of Haely's Future
HD:A        ED:0
DM N/N   MDR1: +/+